Waar we voor staan

Succesvolle schoolloopbaan

Als school zijn we erop gericht dat onze leerlingen de school in normaal tempo doorlopen en met een diploma verlaten. Ook helpen we hen een vervolgopleiding te kiezen die bij hen past en zich daar goed op voor te bereiden. Behalve kennis en vaardigheden brengen we leerlingen zelfstandigheid en verantwoordelijkheid bij, zodat ze goed kunnen functioneren in onze samenleving. Op verschillende manieren brengen we leerlingen in aanraking met de maatschappij. 

Kleinschalig

Ons onderwijs is kleinschalig van opzet. De school is verdeeld in vijf afdelingen die allemaal een vaste locatie hebben in een van de vier gebouwen van het Vellesan College. Elke afdeling heeft een kleine, vaste groep docenten die hun leerlingen goed kennen en persoonlijke aandacht geven. Leerlingen hebben op die manier altijd met een overzichtelijk deel van de school te maken – een belangrijke voorwaarde om zich veilig en vertrouwd te voelen.

Persoonlijke aandacht en maatwerk

In en buiten de les krijgen leerlingen persoonlijke aandacht van hun docenten en vooral van hun mentor. Onze docenten zijn ervaren en houden in hun lessen rekening met de verschillen tussen leerlingen in leertempo en leerstijl. Mentoren houden de schoolprestaties van de leerlingen van hun mentorklas in de gaten. Als die prestaties niet goed zijn, bespreken ze met de leerling wat er aan de hand is en zoeken ze passende oplossingen. De persoonlijke aandacht is erop gericht het beste uit elke leerling te halen. Met dat doel bieden we maatwerk. We letten er ook op dat het in sociaal opzicht en in andere opzichten goed gaat met leerlingen. Merken we dat dat niet het geval is, dan regelen we binnen of buiten school extra zorg.

Plezierige schooltijd

We willen dat onze leerlingen een plezierige schooltijd hebben. Niet alleen tijdens de hoogtepunten van het jaar - theaterbezoek, werkweken, sport- en spelevenementen, feesten, en dergelijke - maar juist ook in het dagelijkse schoolleven. Een goede sfeer in de klas is belangrijk. We letten er dan ook op dat zowel het contact tussen klas en docent als tussen klasgenoten onderling goed is.