Speciale uren

Mentoruur

Elke klas heeft één uur per week een mentoruur. Daarin komen studievaardigheden aan de orde of de profiel- of studiekeuze. De mentor gebruikt dat uur ook om minimaal één keer per jaar met elke leerling apart een gesprek te hebben over hoe het gaat.

V-uur voor maatwerk

Elke klas heeft één uur per week een V-(Vellesan)uur. In dit uur biedt het docententeam van de afdeling ondersteuning op maat. De invulling van dat uur wordt afgestemd op de leerbehoeften van de leerlingen en verschilt per afdeling en per leerjaar. Zo krijgen leerlingen in de onderbouw in het V-uur extra ondersteuning bij studievaardigheden of bij het wegwerken van leerachterstanden. In de bovenbouw kunnen leerlingen in dat uur vakspecifieke hulp krijgen, bijvoorbeeld bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

De invulling van de V-uren ligt niet voor een heel jaar vast, maar meestal voor een periode van enkele weken.

MUN

Daarnaast hebben leerlingen vanaf 2 havo-vwo de mogelijkheid mee te doen aan de MUN (Model United Nations)-groep. In deze groep bereiden ze zich voor op deelname aan een (inter)nationale MUN-conferentie.