Speciale klassen

Opstroomklas

Leerlingen met een gemengd advies kader/mavo of mavo/havo kunnen kiezen voor een opstroomklas. In de opstroomklas hebben ze een jaar de tijd om te laten zien of ze het hogere niveau aankunnen en of ze zich er prettig bij voelen.

Kader/mavo

In de kader/mavo-opstroomklas krijgen de leerlingen alle lessen op mavo-niveau. Na het eerste leerjaar wordt de klas gesplitst; dan is duidelijk of een leerling beter in 2 vmbo-kader past of in 2 mavo.

Mavo/havo

In de mavo/havo-opstroomklas hebben de leerlingen in het eerste half jaar allemaal hetzelfde programma. Vanaf januari is er verschil: leerlingen kunnen kiezen of ze voor het hoogst haalbare gaan. In dat geval moeten ze extra stof leren en oefenen. Leerlingen die de extra stof goed beheersen, gaan na de opstroomklas naar 2 havo; de andere leerlingen naar 2 mavo.

Een keuze voor de opstroomklas betekent een keuze voor extra inzet en inspanning. Daarom is de opstroomklas niet te combineren met de dans- of sportklas. Het is óf de opstroomklas met de mogelijkheid een hoger niveau te halen óf de dans- of sportklas.

Dansklas

Leerlingen met schooladvies mavo, havo of vwo die graag dansen of van dansen hun beroep willen maken, kunnen zich opgeven voor de dansklas. In de eerste twee jaren krijgen ze 6 uur dansles in de week, naast de gewone lessen. In de bovenbouw is dans een volwaardig vak met praktijk- en theorielessen. Ook doen ze dansexamen. Met hun diploma zijn ze goed voorbereid op een vervolgopleiding dans op mbo- of hbo-niveau.

Sportklas

Leerlingen die heel graag sporten, kunnen in de sportklas terecht. Daar krijgen ze extra lesuren sport en bewegen naast de gewone lessen. Ze komen in aanraking met allerlei sporten en krijgen theorie gericht op sport en bewegen. In de bovenbouw kunnen ze sport als examenvak kiezen. Leerlingen met kader of mavo-diploma met sport kunnen naar het CIOS. Leerlingen met havo- of vwo-sportdiploma krijgen zonder meer toegang tot de ALO.

iPad-klas

Het Vellesan College voert het gebruik van de iPad in het onderwijs geleidelijk in. In 2015 is een pilot gestart in twee brugklassen. Vanaf het schooljaar 2015 – 2016 zijn meer klassen de iPad gaan gebruiken. Er komen elk jaar meer klassen bij.

Een groot voordeel van het gebruik van de iPad is dat leerlingen de lesstof op verschillende manieren uitgelegd krijgen, bijvoorbeeld in filmpjes die de docent heeft uitgezocht bij een bepaald onderwerp. Door dit multimediale en interactieve onderwijs is de kans groter dat elke leerling wordt aangesproken op de manier die het beste bij hem of haar past.