vmbo beroepsgericht

Vmbo beroepsgericht

Leerlingen met basisschooladvies vmbo-basis of vmbo-kader volgen hun lessen in het mooie, nieuwe gebouw aan de Platanenstraat. Sinds februari 2017 is zowel de onderbouw als de bovenbouw van het vmbo hier gehuisvest. Beide afdelingen tellen zo'n 200 leerlingen die allemaal maximale persoonlijke aandacht krijgen.

Praktisch en praktijkgericht

De leerlingen doen gedurende de hele opleiding praktische vaardigheden op die ze in een later beroep nodig hebben. Wat ze leren, wordt zo veel mogelijk direct toegepast. Als ze bijvoorbeeld bij informatiekunde leren werken met Powerpoint of Prezi, maken ze een verplichte presentatie voor een ander vak meteen in zo’n programma.
Praktijkervaring doen leerlingen op in stages en door maatschappelijke activiteiten. Zo organiseren ze een Zonnebloem-verwendag voor mensen met een lichamelijke beperking of bereiden ze maaltijden voor groepen.

Sportklas

In de eerste en tweede klas kunnen leerlingen kiezen voor de sportklas. Ze moeten een sporttest doen en worden bij een goed resultaat toegelaten. In deze test wordt gekeken of ze een goede conditie hebben, of ze goede teamspelers zijn en of ze het in zich hebben om sportactiviteiten te begeleiden.

Loopbaandossier

In het vmbo wordt vanaf het begin aandacht besteed aan loopbaanleren en oriëntatie op mogelijke beroepen. In het eerste leerjaar krijgen ze twee uur per week les op de drie beroepspleinen. Op het Vellesan College zijn dat het plein van Economie & Ondernemen, Sport & Veiligheid en Zorg & Welzijn. Op elk leerplein verkennen ze de mogelijkheden gedurende zes weken.
In het tweede leerjaar maken ze via een aantal lessen kennis met de twee profielen waaruit ze aan het einde van de tweede een keuze moeten maken. Hierdoor en door de gesprekken met de mentor over hun ervaringen ontdekken de leerlingen waar hun interesse ligt, wat ze kunnen en willen en wat het beste bij hen past.
De twee profielen waar de leerlingen aan het eind van de tweede uit moeten kiezen zijn 'Economie & Ondernemen' en 'Zorg & Welzijn'. Die keuze laat overigens nog voldoende ruimte om op het mbo een andere richting in te gaan.
De leerlingen houden een loopbaandossier bij waarin ze hun ervaringen en gesprekken hierover vastleggen.

Profielen en beroepsgerichte keuzevakken

Leerlingen kiezen voor de bovenbouw een van de twee profielen. Daarnaast kiezen ze uit de per leerjaar aangeboden keuzevakken. In het derde leerjaar hebben ze de keuze uit elf vakken en in het vierde leerjaar uit acht. In deze keuzevakken leren de leerlingen aan de hand van praktijkgerichte opdrachten hoe ze bijvoorbeeld een onderneming opzetten, een webshop bouwen, sportactiviteiten begeleiden of activiteiten opzetten voor kinderen of ouderen. 
Het profielvak en de keuzevakken staan elke week voor tien uur in het lesrooster. De leerlingen worden gestimuleerd om keuzevakken buiten hun profiel te kiezen.

Economie & Ondernemen

Bij het profiel Economie & Ondernemen (E&O) zijn er vier profielvakken: Administratie, Logistiek, Secretarieel en Commercie. Dit profiel bereidt de leerlingen voor op administratieve of verkoopfuncties. Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten leren de leerlingen wat er speelt bij boekhouden, logistiek, secretarieel werk en commercie. De leerlingen oefenen met allerlei vaardigheden in de winkel en het magazijn op school, zoals verkoopgesprekken voeren, etaleren en omgaan met de kassa.
Dit profiel vraagt van de leerlingen dat ze ondernemend en georganiseerd zijn, dat ze het leuk vinden om met getallen te werken, dat ze handig zijn met de computer en dat ze nauwkeurig kunnen werken.

Zorg & Welzijn

Bij het profiel Zorg & Welzijn (Z&W) gaat het om zorg in brede zin. Bezigheden als koken, wassen en strijken horen daarbij en aandacht voor gezond leven. Leerlingen leren wat zorg voor andere mensen – jong of oud - inhoudt en ze organiseren activiteiten voor hen. De profielvakken van Z&W heten 'mens en omgeving', 'mens en gezondheid', 'mens en activiteit' en 'mens en zorg'.
Leerlingen die dit profiel kiezen, houden ervan anderen te helpen, te verzorgen en te verwennen en ze zijn gewend netjes en hygiënisch te werken.

Keuzevakken

De beroepsgerichte keuzevakken van E&O, Z&W en Sport & Veiligheid kunnen door alle leerlingen gekozen worden. Zo kiezen leerlingen die E&O doen bijvoorbeeld ook voor het keuzevak uiterlijke verzorging of catering en Z&W-leerlingen voor het keuzevak ondernemen of presentatie en styling. De keuzevakken van Sport & Veiligheid worden vaak gekozen door leerlingen Z&W of E&O die denken aan een vervolgopleiding als CIOS, Handhaving of Evenementen.

Het diploma

Basis- en kaderleerlingen doen examen in vijf algemeen vormende (avo)vakken en twee beroepsgerichte vakken. Ze krijgen een cijfer voor het profielvak en voor de beroepsgerichte keuzevakken. Leerlingen met een vmbo-basisdiploma gaan naar het mbo en kunnen zich inschrijven bij verschillende niveau-2-opleidingen.
Leerlingen met een diploma vmbo-kader kunnen terecht bij opleidingen op niveau 3 en 4 van het mbo. Deze hoogste niveaus van het mbo leiden de leerlingen op voor leidinggevende functies. Van hen worden meer zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en organisatievermogen verwacht.