havo en vwo

Onderbouw havo-vwo

In de onderbouw van havo en vwo hebben de leerlingen veertien verschillende vakken. In de loop van twee jaar wordt duidelijk welke vakken hun meer aanspreken en welke minder, en welke vakken ze gemakkelijk vinden en welke niet. Daarnaast is er veel aandacht voor studievaardigheden, waarin ze leren plannen en huiswerk maken. Ook ontdekken ze welke manier van leren het beste bij hen past. 

In de eerste en tweede klas zitten havo- en vwo-leerlingen bij elkaar. Aan het eind van het tweede leerjaar wordt van elke leerling vastgesteld waar deze het beste past: op havo of vwo. Zowel havo als vwo vraagt van leerlingen een actieve werkhouding en goede motivatie. Van vwo-leerlingen wordt verwacht dat ze ook buiten de lessen graag kennis en inzicht verwerven.

Bovenbouw

De derde klas vormt een schakeljaar tussen onderbouw en bovenbouw; het vakkenpakket is nog breed. Er is veel aandacht voor de keuze van het profiel in de bovenbouw. Het profiel is een van de kenmerken van de tweede fase waarmee leerlingen vanaf 4 havo en vwo te maken hebben. Het andere kenmerk is zelfstandigheid.

Profielen

Leerlingen kunnen uit vier profielen kiezen. Elk profiel bestaat uit verplichte vakken die voor alle profielen hetzelfde zijn, vakken die kenmerkend zijn voor het profiel en een vrij te kiezen vak.

De profielen zijn:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Voor het keuzeproces wordt uitgebreid de tijd genomen. De mentor besteedt er in de wekelijkse mentoruren en in individuele gesprekken aandacht aan. Leerlingen volgen de digitale methode ‘Keuzedossier’, waarin ouders ook kunnen meekijken.

Veel leerlingen kiezen voor Economie & Maatschappij; dat is een breed profiel. Voorkeur en aanleg voor exacte vakken en technische interesse leiden tot de keuze voor een van de Natuur-profielen. Een deel van de leerlingen combineert beide Natuur-profielen. Leerlingen met een voorkeur voor talen en met culturele belangstelling of met weinig aanleg voor wiskunde komen bij Cultuur & Maatschappij uit.

Vanaf de vierde klas krijgt de studiekeuze veel aandacht. De school ondersteunt leerlingen daarbij op veel manieren. Ze krijgen de gelegenheid om naar open dagen te gaan of mee te lopen met een student. Voor leerlingen die er in de tweede helft van het examenjaar nog niet uit zijn, organiseert het Vellesan College een kort coachingstraject.

Zelfstandig en verantwoordelijk

In de vervolgopleidingen van havo (hbo) en vwo (universiteit) moeten leerlingen zelfstandig werken, goed plannen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun leerproces. Die vaardigheden leren ze in de bovenbouw. Leerlingen krijgen dan ook veel opdrachten die ze in de V-uren, maar vooral buiten de lessen om moeten uitvoeren: verslagen maken van natuur- en scheikundeproeven, literaire boeken lezen en daarover boekverslagen schrijven, (profiel)werkstukken maken, enz. Ze moeten die taken goed plannen.

Docenten verwachten dat leerlingen thuis het nodige voorbereiden en zelf in de les naar voren brengen wat ze niet begrijpen. Leerlingen zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze uitleg vragen, of misschien zelfs extra les. Docenten komen graag tegemoet aan de behoefte van leerlingen aan extra uitleg, maar ze doen dat alleen als leerlingen daar zelf het initiatief voor nemen.