Leerling- en oudertevredenheid

Leerlingtevredenheid

Hoe tevreden zijn onze leerlingen? We onderzoeken dit eens in de twee jaar onder brugklassers en derdeklassers. Uit deze tevredenheidsonderzoeken halen we informatie over wat we kunnen of moeten verbeteren. Het eerste onderzoek werd gehouden onder brugklassers, in juni 2013. Er is een verslag van dit onderzoek. Ook in 2015 hebben we de tevredenheid van leerlingen gemeten. De tevredenheid van leerlingen van de 3e klas is terug te vinden op de site van Scholen op de kaart. Daar staan meer relevante gegevens over het Vellesan College.

Oudertevredenheid

Iedere twee jaar onderzoeken we de tevredenheid van de ouders van alle derdeklassers. Het resultaat van de meting in voorjaar 2015 is ook terug te vinden op Scholen op de kaart.