Scholen op de kaart

Scholen op de kaart

Het Vellesan College legt, net als vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs, verantwoording af van zijn onderwijsprestaties in de Vensters voor verantwoording. In dit systeem is alle cijfermatige informatie verzameld. Op basis van die gegevens is een site ontwikkeld waarop leerlingen van groep 8 en hun ouders scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zoeken en met elkaar kunnen vergelijken. Deze site heet Scholen op de kaart en biedt een uitstekende, objectieve vergelijking van alle vo-scholen.

Daarnaast maakt de keuzegids voor middelbare scholen, Kies je school, het mogelijk een aantal scholen met elkaar te vergelijken.
Ook de VO-gids biedt de mogelijkheid verschillende aspecten van scholen met elkaar te vergelijken.