Doorstroom- en examenresultaten

Doorstroomresultaat

Het doorstroomresultaat is het percentage leerlingen dat aan het einde van het schooljaar overgaat naar het volgende leerjaar. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen het rendement van de onderbouw en dat van de bovenbouw. Onderstaande cijfers komen uit een publicatie van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) en gelden als 100% betrouwbaar.

Examenresultaat

Het examenresultaat is het percentage leerlingen dat aan het einde van het schooljaar een diploma haalt. Ook deze cijfers komen uit een DUO publicatie.