Vakantie en verlof

Vakanties 2017 – 2018

In het schooljaar 2017 - 2018 zijn de volgende vakanties vastgesteld.

van tot en met  
ma 23 okt vr 27 okt herfstvakantie
ma 25 dec vr 5 jan kerstvakantie
ma 26 feb vr 2 maart voorjaarsvakantie
vr 30 maart   Goede Vrijdag
ma  2 april   2e paasdag 
vr 27 april vr 11 mei meivakantie
ma 21 mei   2e pinksterdag
ma 23 juli vr 31 aug zomervakantie

 

 

 

 

 

 

 

 

Verlof buiten de vakantie is alleen toegestaan met een goedgekeurde verlofaanvraag. 
Daarvoor moet u een verlofformulier indienen bij de administratie.

Lang niet alle verlofaanvragen worden goedgekeurd. De school mag geen verlof verlenen tijdens de eerste twee weken na de schoolvakantie. De school mag alleen buiten de schoolvakanties verlof verlenen om op vakantie te gaan wanneer de specifieke aard van het beroep van een van de ouders/verzorgers en 'onoverkomelijke bedrijfseconomische bezwaren' vakantie in de reguliere vakanties in de weg staat. Alle informatie is te vinden in de verlofregeling die de leerplicht hanteert.