Ouderbijdrage: schoolfonds, ouderraad en meer

Schoolfonds

Als school maken we allerlei kosten die we niet kunnen financieren vanuit de rijksbijdrage.

Daarom vragen we alle ouders een vrijwillige bijdrage aan die kosten. Deze bijdragen komen in een schoolfonds. Met dit schoolfonds financieren we de volgende zaken en activiteiten voor alle leerlingen.

 1. Bijdrage aan leermiddelen als: kopieer- en drukwerk dat buiten het standaard onderwijsmateriaal valt; materiaal dat leerlingen gebruiken bij beeldende vorming, exacte vakken, e.d.; bijdrage aan de mediatheek en aan draadloos netwerk

 2. Bijdrage aan kunst-, cultuur- en sportactiviteiten, zoals sporttoernooien, podiumavond, VISgala, museumbezoek en culturele activiteiten tijdens werkweken.

 3. Schoolpas: hiermee zijn leerlingen herkenbaar als leerlingen van het Vellesan College. Ook kunnen ze met de pas printen en kopiëren in school. In het hoofdgebouw is de pas nodig voor openen en sluiten van de kluisjes.

 4. Readers voor studiebegeleiding/huiswerkklas en voor reizen en excursies. Het gaat om uitgebreide informatie die niet digitaal kan worden verspreid.

 5. Excursies en buitenschoolse activiteiten: activiteiten van hooguit een dag die belangrijk zijn voor een goede sfeer in de klas en voor de ontwikkeling van leerlingen, of met vakgerichte doelen zoals een bezoek aan Artis of aan het Tropenmuseum.

 6. Bijdrage literatuur: leesboeken voor de bibliotheken van de verschillende talenvakken.

 7. Schoolverzekering: voor alle leerlingen wordt een permanente reis- en ongevallenverzekering afgesloten.

Bijdrage ouderraad

De ouderraad vraagt ook een bijdrage voor verschillende zaken en activiteiten waarvoor geen subsidie beschikbaar is. Die bijdrage wordt gebruikt voor de aanschaf van muziekinstrumenten en apparatuur zoals een videocamera, feestelijkheden rond de diploma-uitreiking, noodhulpfonds, een bijdrage aan de mediatheek voor nieuw materiaal, open huis en andere pr-activiteiten. Jaarlijks legt de ouderraad in een vergadering verantwoording af aan de ouders van de gemaakte kosten.

Apart betalen

 • Voor de volgende activiteiten krijgt u apart een rekening.
 • Schoolkluisjes: in de schoolgebouwen staan kluisjes waarin leerlingen hun spullen veilig kunnen opbergen. De huur van een kluisje is € 17,50 per jaar.
 • Werkweken: voor de leerlingen van het eerste en het voorlaatste leerjaar organiseren we een werkweek. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de ouders. U kunt in termijnen betalen. Het zijn dure activiteiten, maar we vinden ze belangrijk voor de sfeer in een klas en voor de ontwikkeling voor uw kind. En het zijn natuurlijk ook gewoon leuke activiteiten. U krijgt tijdig informatie over de werkweek en over de betaling ervan.
 • Eventuele klassenavonden of –feestjes.
 • Deelname aan Model United Nations-conferenties.
 • Kosten sport- en dansprofiel, zoals sportzaalhuur, workshops en clinics, EHBSO. Deze kosten gelden voor leerlingen van de sportklassen 1 en 2, voor de dansklassen en voor de leerlingen met het vak ‘extra sport’ in verschillende leerjaren en opleidingen.

Overzicht schoolkosten 2016-2017