Betaling en betalingsregelingen

Betalen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een rekening voor alle bovengenoemde kosten in één keer.
Als u meer kinderen op het Vellesan College hebt, betaalt u voor het tweede kind € 10 minder voor het schoolfonds en voor het derde en volgende kind € 15 minder. De school kan bij bijzondere omstandigheden een betalingsregeling treffen.

Betalingsregeling

Wanneer u de bijdrage niet in één keer of helemaal niet kunt betalen, neemt u dan contact op met mw. A. Dijkmans van onze administratie. Een aangepaste betalingsregeling is dan mogelijk een oplossing.

Als u de ouderbijdrage niet betaalt en u daarover niets met ons hebt afgesproken, dan is de consequentie dat uw kind niet mag meedoen aan bepaalde activiteiten.