Schoolkosten

Ouderbijdrage: schoolfonds, ouderraad en meer

Als school maken we allerlei kosten die we niet kunnen financieren vanuit de rijksbijdrage. Daarom vragen we alle ouders een vrijwillige bijdrage aan die kosten.

lees hier meer

Boeken en andere leermiddelen

De school verzorgt een basisleermiddelenpakket; u hoeft dus geen schoolboeken te huren of te kopen. Dit basisleermiddelenpakket krijgen leerlingen in bruikleen.
lees hier meer

Betaling en betalingsregelingen

Aan het begin van het schooljaar krijgt u een rekening voor alle bovengenoemde kosten in één keer. De school kan bij bijzondere omstandigheden een betalingsregeling treffen.
lees hier meer