Ouderraad

Ouderraad

De ouderraad is een schakel tussen de schoolorganisatie enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds. Het doel is bij te dragen aan een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat voor de leerlingen. De ouderraad vergadert regelmatig en denkt mee over de gang van zaken op school. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders.
In de werkwijzer van de ouderraad leest u de missie, de visie en de werkwijze van de ouderraad.

U kunt vragen en suggesties doorgeven aan leden van de ouderraad of een e-mail sturen aan ouderraad@vellesancollege.nl.

Leden ouderraad Functie
Joke Sieraad voorzitter
Marianne de Kooker penningmeester
Mareen Grannas ouderlid
Mariska Roozenkrans ouderlid
Caroline Wilderom ouderlid
Katie Sprengers-Illés ouderlid
Margie Dekker-van Iersel ouderlid
Marc Boelsma rector