Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplichte overlegorgaan. De MR adviseert de schoolleiding gevraagd of ongevraagd over schoolzaken. De schoolleiding moet advies of instemming vragen aan de MR over schoolbeleidszaken. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, van personeel en van leerlingen.

De medezeggenschapsraad van het Vellesan College heeft in schooljaar 2018-2019 de volgende leden:

Leden medezeggenschapsraad Functie
   
  leerling
  leerling
Nikki van Oosterbaan leerling
Esther van Haandel personeel
Lia Elsten personeel
Angeliek Schotvanger personeel
Niesjen Spencer personeel
Linda van Vliet personeel
Wendy van der Voort personeel
  personeel
  personeel
Sylvie Leurink-Ofman ouder / voorzitter
Peter van de Kraats ouder
  ouder 
  ouder

 

Secretariaat MR
p/a Briniostraat 16
1971 HM IJmuiden
e-mail: mr@vellesancollege.nl