Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplichte overlegorgaan. De MR adviseert de schoolleiding gevraagd of ongevraagd over schoolzaken. De schoolleiding moet advies of instemming vragen aan de MR over schoolbeleidszaken. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, van personeel en van leerlingen.

De medezeggenschapsraad van het Vellesan College heeft in schooljaar 2017-2018 de volgende leden:

Leden medezeggenschapsraad Functie
vacature ouder
Steyn Honig leerling
Jasper Steffens leerling
Nikki van Oosterbaan leerling
Stephanie de Jong personeel
Dieuwertje Kiel voorzitter / personeel
Fred Kok personeel
Dwight Ormskerk personeel
Angeliek Schotvanger personeel
Niesjen Spencer personeel
Linda van Vliet personeel
Wendy van de Voort personeel
Peter van de Kraats ouder
George Smits ouder
Sylvie Leurink-Ofman ouder
Willem van Vliet ouder

Secretariaat MR
p/a Briniostraat 16
1971 HM IJmuiden
e-mail: mr@vellesancollege.nl