Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplichte overlegorgaan. De MR adviseert de schoolleiding gevraagd of ongevraagd over schoolzaken. De schoolleiding moet advies of instemming vragen aan de MR over schoolbeleidszaken. De raad bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, van personeel en van leerlingen.
In oktober/november 2016 zullen verkiezingen voor de MR georganiseerd worden. Extra informatie is dan op de website te vinden.

De medezeggenschapsraad van het Vellesan College kende in schooljaar 2015 -2016 de volgende leden:

Leden medezeggenschapsraad Functie
vacature ouder
Lieke Best leerling
Zeen Dahbour leerling
Hein Janssen personeel
Dieuwertje Kiel voorzitter / personeel
Fred Kok personeel
Peter van de Kraats ouder
Job Mertens leerling
Alexander Morselt personeel
Angeliek Schotvanger personeel
George Smits ouder
Niesjen Spencer personeel

 

Secretariaat MR
p/a Briniostraat 16
1971 HM IJmuiden
e-mail: mr@vellesancollege.nl