Ouders en school

Ouderraad

De ouderraad is een schakel tussen de schoolorganisatie enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds. Het doel is bij te dragen aan een vriendelijk, stimulerend en veilig pedagogisch klimaat voor de leerlingen.
lees hier meer

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is het wettelijk verplichte overlegorgaan. De MR adviseert de schoolleiding gevraagd of ongevraagd over schoolzaken.
lees hier meer