Ziek en afwezig

Ziek en afwezig

Is uw kind ziek, dan meldt u dat bij de administratie van de school tussen 8 en 9 uur via tel. (0255) 519 001. Zodra uw kind weer beter is, geeft u een briefje mee waarin staat welke dag(en) hij of zij afwezig was.
Wordt uw kind gedurende de schooldag ziek en wil hij of zij naar huis, dan nemen we contact met u op. Met uw toestemming gaat uw kind naar huis. Als uw kind thuis is, vragen we u om dat even aan de school te melden. Uw zoon of dochter krijgt een formulier mee naar huis. Wilt u dat invullen en meegeven op de eerste dag dat uw kind weer naar school gaat?