Mentoren

Mentoren

De mentor van de klas van uw kind is voor u de eerste contactpersoon binnen de school. Daarom hebt u op de eerste ouderavond van het schooljaar gelegenheid om kennis te maken met de mentor.

Mentoren vormen de schakel tussen school en thuis. Ze vinden het prettig als u hen op de hoogte brengt van omstandigheden thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind in de les. Andersom neemt de mentor contact met u op als die zich zorgen maakt over de schoolprestaties of het welzijn van uw kind. Lees het interview in Veel 12 met twee mentoren.