Contact

Ziek en afwezig

Ziekte van uw kind meldt u aan de school tussen 8 en 9 uur. Zodra uw kind weer beter is, geeft u een briefje mee waarin staat welke dag(en) hij of zij afwezig was.
lees hier meer

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de rector en de vijf afdelingsleiders. De afdelingsleider is eindverantwoordelijk voor de leerlingen en docenten van zijn of haar afdeling.
lees hier meer

Mentoren

Mentoren vormen de schakel tussen school en thuis. Ze vinden het prettig als u hen op de hoogte brengt van omstandigheden thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind in de les.
lees hier meer

Decanen

De decanen adviseren leerlingen bij keuzes die ze moeten maken: de keuze voor een bepaald vakkenpakket of profiel en de keuze voor een vervolgopleiding en voor een beroep.
lees hier meer

Medewerkerslijst

Voor contact met een docent of medewerker kijkt u in de medewerkerslijst.
lees hier meer