Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Leerlingen die willen praten over moeilijke situaties waar ze op school of thuis last van hebben, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Alles wat een leerling bespreekt met de vertrouwenspersoon, blijft tussen hen tweeën. Als de vertrouwenspersoon contact wil opnemen met de ouders van de leerling of iemand anders, gebeurt dat altijd alleen met toestemming van de leerling zelf.