Begeleiding van de mentor

Mentorbegeleiding

Mentoren vormen de schakel tussen school en thuis. Ze vinden het prettig als u hen op de hoogte brengt van omstandigheden thuis die van invloed kunnen zijn op het gedrag van uw kind in de les. Andersom neemt de mentor contact met u op als die zich zorgen maakt over de schoolprestaties of het welzijn van uw kind. Lees het interview in Veel 12 met twee mentoren. Ook wanneer u merkt dat uw kind gepest wordt op school is het verstandig om contact op te nemen met de mentor. De school gebruikt in dat soot gevallen een protocol bij het ondernemen van acties.
De mentor is vaak de eerste die merkt dat een leerling niet goed presteert of het niet naar zijn zin heeft. Begeleiding van een leerling om daarin verandering aan te brengen begint dan ook bij de mentor. Zonodig schakelt de mentor – in overleg met de afdelingsleider - een leerlingbegeleider in. Dat is bijvoorbeeld het geval als er bij een leerling verschillende problemen tegelijk spelen. In zo'n geval zoekt de leerlingbegeleider in gesprekken met de leerling passende oplossingen.