Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Als het in de lessen of in een bepaalde les niet goed gaat met uw kind en als gesprekken met de mentor of een andere docent geen oplossing bieden, dan zorgt de mentor ervoor dat uw kind bij een van de leerlingbegeleiders terecht kan. De leerlingbegeleiders zijn Saskia Dekker, Borgred Schotborgh en Marina Beel. De leerlingbegeleider bespreekt met uw kind wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het beter kan presteren op school. Soms wordt een leerling verwezen naar de trajectbegeleider, Lianne Ruurda of Dineke van der Wal. Dan gaat het vaak om hulp bij problemen die samenhangen met ASS, ADHD, ADD en dergelijke. De coördinatie van de leerlingbegeleiding is in handen van Anita Sleutjes.