Dyslexiebegeleiding

Dyslexiebegeleiding

Leerlingen die veel moeite hebben met taal, bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn, kunnen hulp krijgen van een dyslexiecoach of een remedial teacher. Ze krijgen - soms individueel, soms in een groepje - tips en adviezen waardoor ze gemakkelijker met taal kunnen omgaan. Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen extra faciliteiten, bijvoorbeeld extra tijd om toetsen te maken. Het Vellesan College kent daarnaast een dyslexieprotocol waarin alle afspraken over dyslexie zijn opgenomen. Voor leerlingen met dyscalculie is er ook een protocol.

Hebt u vragen over het dyslexiebeleid of het dyscalculiebeleid van het Vellesan College, dan kunt u terecht bij:
mw. A. Sleutjes   zorgcoördinator,   e-mail
mw. R. Falkena   remedial teachere-mail

Dyslexiecoaches

De dyslexiecoach is voor leerlingen met dyslexie het aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met hun dyslexie. Het is de bedoeling dat de dyslexiecoach de dyslectische leerlingen helpt om zoveel mogelijk zelf de problemen die ze tegenkomen op te lossen. Wanneer blijkt dat een dyslectische leerling meer hulp nodig heeft dan de incidentele hulp die de dyslexiecoach kan bieden, kan de leerling in overleg met de mentor worden doorverwezen naar de remedial teacher.
Elke dyslectische leerling krijgt een eigen dyslexiecoach toegewezen.

De docenten met de rol van dyslexiecoach zijn: 
mw. M. Beek 
mw. L. Elsten 
mw. L. Heidelstaedt 
mw. C. Hoogkamer
mw. L. Maenen-Meijer
mw. A. Reulen
mw. A. Sand
mw. C. Schmidt
mw. N. Spencer-Maters
mw. M. Stolk
mw. C. Toledo