Begeleiding op school

Begeleiding op school

Het Vellesan College biedt binnen de school veel mogelijkheden voor extra hulp en zorg voor leerlingen die dat nodig hebben. In eerste instantie zijn mentoren en docenten verantwoordelijk voor begeleiding van leerlingen. Dat gebeurt op afdelingsniveau. Voor bepaalde problemen zijn er medewerkers met een speciale zorgtaak binnen de school. Extra hulp en zorg zijn meestal individueel gericht.

Mentorbegeleiding

De mentor is vaak de eerste die merkt dat een leerling niet goed presteert of het niet naar zijn zin heeft. Begeleiding van een leerling om daarin verandering aan te brengen begint dan ook bij de mentor.
lees hier meer

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen die om wat voor reden dan ook thuis niet goed huiswerk kunnen maken, kunnen dat op school doen onder begeleiding. Er is huiswerkklas of huiswerkbegeleiding in samenwerkig met Lyceo.
lees hier meer

Dyslexiebegeleiding

Leerlingen die veel moeite hebben met taal, bijvoorbeeld omdat ze dyslectisch zijn, kunnen hulp krijgen van een dyslexiecoach of een remedial teachter.
lees hier meer

Leerlingbegeleiding

Als het niet goed gaat met uw kind en als gesprekken met de mentor of een andere docent geen oplossing bieden, dan zorgt de mentor ervoor dat uw kind bij een van de leerlingbegeleiders terecht kan.
lees hier meer

Vertrouwenspersoon

Leerlingen die willen praten over moeilijke situaties waar ze op school of thuis last van hebben, kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon. Er zijn er twee op het Vellesan College.
lees hier meer

Sport- en cultuurtalenten

Het Vellesan College kan het lesprogramma (gedeeltelijk) aanpassen voor leerlingen met een uitzonderlijk sport- of cultuurtalent.
lees hier meer