Ouders

Contact

Het Vellesan College streeft naar een goed en regelmatig contact tussen ouders en school.
lees hier meer

Vakantie en verlof

Een overzicht van de vakantie en de verlofregeling.
lees hier meer

Klachten

Heeft u als ouder of leerling een klacht over de gang van zaken op school, toetsing of examinering, dan zoeken we eerst binnen de school zelf een oplossing.
lees hier meer

Begeleiding op school

Het Vellesan College biedt binnen de school veel mogelijkheden voor extra hulp en zorg voor leerlingen die dat nodig hebben.
lees hier meer

Schoolkosten

Als school maken we allerlei kosten die we niet kunnen financieren vanuit de rijksbijdrage. Daarom vragen we alle ouders een vrijwillige bijdrage aan die kosten.
lees hier meer

Ouders en school

De ouderraad en de medezeggenschapsraad zijn schakels tussen de schoolorganisatie enerzijds en ouders en leerlingen anderzijds.
lees hier meer