Ziek, te laat, afwezig

Ziekmelding

Als je ziek bent, dan laten je ouders dit voor 8.15 uur weten via tel. (0255) 519 001. In Magister word je dan voor die dag ziek gemeld. Als je beter bent, lever je bij de conciërge een briefje in van je ouders waarin staat welke dag(en) je afwezig was.

Naar de dokter in lestijd

Een briefje is ook nodig als je lessen gaat missen wegens bezoek aan dokter, tandarts etc. Ben je langer dan een lesuur weg, zorg dan voor een verlofformulier. Zolang er geen briefje of verlofformulier is, geldt de afwezigheid als niet toegestaan.

Te laat

Als je te laat komt voor een les, meld je je bij de conciërge. Ben je het eerste uur minder dan 10 minuten te laat, dan krijg je een briefje zodat je de les nog in kan. Ben je meer dan 10 minuten te laat of gaat het om lesuren na het eerste uur, dan mag je de les niet meer in en haal je de les op een later tijdstip in. Je meldt je dan bij de conciërge en aan het einde van de les bij de betreffende docent.