Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als leerling heb je rechten en plichten. Die staan in het leerlingenstatuut. Het zijn afspraken over wat jij van de school mag verwachten en wat de school van jou verwacht. Daarnaast gelden gedragsregels als je op school bent. Die gaan over goed omgaan met elkaar en over voorzichtig zijn met spullen van de school. Als je je aan deze regels houdt, werk je mee aan een prettige schooltijd voor iedereen.

De gedragsregels en het leerlingenstatuut zijn vastgelegd in een schoolgids voor leerlingen: de V-gids voor jou 2018 -2019.  Deze schoolgids wordt uitgedeeld in de mentorlessen.