V-uur

V-uur

In alle klassen heb je tenminste 1 uur per week een Vellesanuur, het V-uur. Daarin krijg je extra ondersteuning bij je schoolwerk. In de onderbouw is er bijvoorbeeld in het V-uur extra aandacht voor studievaardigheden of voor het wegwerken van leerachterstanden. In de bovenbouw kun je in dat uur vakspecifieke hulp krijgen, bijvoorbeeld bij de belangrijkste vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De invulling van de V-uren ligt niet voor een heel jaar vast, maar meestal voor een periode van enkele weken.