Leerlingbegeleiding

Leerlingbegeleiding

Als het niet goed gaat in de lessen of in een bepaalde les, en als gesprekken met je mentor of een andere docent niet voldoende helpen, dan zorgt je mentor ervoor dat je bij een van de leerlingbegeleiders terecht kunt. De leerlingbegeleiders zijn mevrouw S. Dekker en mevrouw B. Schotborgh en mevrouw M. Beek. Samen bespreken jullie wat er aan de hand is en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat jij beter kunt presteren op school.
Soms schakelen we ook de trajectbegeleider in, mevrouw L. Ruurda of mevrouw D. van der Wal. Dan gaat het vaak om hulp bij problemen die samenhangen met bv ASS, ADHD en dergelijke.