Dyslexiebegeleiding

Dyslexiebegeleiding

Als je veel moeite hebt met taal, bijvoorbeeld omdat je dyslectisch bent, kun je hulp krijgen van een dyslexiecoach of een remedial teachter. Je krijgt - soms individueel, soms in een groepje - tips en adviezen waardoor je gemakkelijker met taal kunt omgaan.

Als je een dyslexieverklaring hebt, krijg je extra faciliteiten, bijvoorbeeld extra tijd om toetsen te maken. Wil je meer weten over dyslexiebegeleiding dan kan je mentor je verder helpen.