Decaan

Decaan

Bij de decaan kun je – alleen of met je ouder(s) - terecht met al je vragen over opleidingskeuzes: de profielkeuze of de keuze voor een vervolgopleiding. De decaan heeft veel informatie over opleidingen en het profiel dat je voor een bepaalde opleiding nodig hebt, en over de beroepsmogelijkheden. Je kunt telefonisch of per e-mail een afspraak maken met de decaan.

In het Vellesan College zijn twee decanen.

decaan vmbo en mavo: M. van Megem, m.vanmegen@vellesancollege.nl
Zij heeft haar kantoor in het hoofdgebouw.

decaan havo - vwo: R. Welboren, r.welboren@vellesancollege.nl
Hij heeft zijn kantoor in het hoofdgebouw (1e verdieping oudbouw).