Schoolexamen

Schoolexamens

In de bovenbouw van vmbo, mavo, havo en vwo worden er schoolexamens afgenomen. Niet alleen in de examenklas, maar ook in de voorexamenklas. In de voorexamenklas zijn er twee SE-weken, in de examenklas drie. In die weken worden er geen lessen gegeven maar alleen (SE-)toetsen afgenomen.
Alle data van deze toetsweken en de regels die daarbij gelden zijn vastgelegd in het examenreglement. Dit reglement wordt altijd rond 1 oktober uitgereikt aan de leerlingen van de bovenbouw.
Hieronder vind je per afdeling en jaar, alle PTA-overzichten en het examenreglement terug. Je kan ze uiteraard downloaden.

Examenreglement en PTA 3 vmbo
Examenreglement en PTA 4 vmbo
Examenreglement en PTA 3 mavo
Examenreglement en PTA 4 mavo
Examenreglement en PTA 4 havo
Examenreglement en PTA 5 havo
Examenreglement en PTA 4 vwo
Examenreglement en PTA 5 vwo
Examenreglement en PTA 6 vwo