Wie wordt toegelaten

Wie wordt toegelaten?

Iedere leerling die vóór 16 maart is aangemeld en in het reguliere onderwijs past, wordt in principe toegelaten. Daarna kan geen plaats worden gegarandeerd. Ook leerlingen met een dubbel schooladvies (kader/mavo, mavo/havo of havo/vwo) kunnen bij ons terecht. Leerlingen met een advies voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) zijn welkom bij het vmbo. Ze krijgen extra begeleiding.

Het Vellesan College hanteert net als andere scholen voor voortgezet onderwijs in Velsen de volgende regeling:

  • Elk kind kan terecht bij de school van eerste keuze; er is geen loting.
  • Het advies van de basisschool is leidend. De basisschool onderbouwt het advies met de resultaten van het leerlingvolgsysteem.
  • Als er sprake is van grote leerachterstanden, zorgt de basisschool voor verdere testgegevens zoals een NIO-test.
  • Het advies kan bijgesteld worden na de uitslag van de verplichte eindtoets.
  • Basisscholen geven bij voorkeur een enkelvoudig advies.
  • Alle vo-scholen in Velsen gebruiken hetzelfde aanmeldingsformulier. Als een vo-school in Velsen de school van eerste voorkeur is, vullen basisschool en ouders dit formulier in.
  • Met de vo-scholen in Haarlem is afgesproken dat zij een eigen aanmeldingsformulier gebruiken. Ouders kunnen op dit formulier vijf scholen aangeven, in volgorde van voorkeur. Bij overaanmelding voor de eerste school van voorkeur wordt dan meteen een plaats op andere school toegekend. Toekenning van een plaats op de vo-scholen in Haarlem kan gebeuren via loting.