Waarom het Vellesan College?

Waarom het Vellesan College?

Zes redenen om voor het Vellesan College te kiezen:

  • We zijn erop gericht uw kind een prettige schooltijd te bezorgen. Onze mentoren letten erop dat elke leerling zich thuisvoelt op onze school. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor goede schoolprestaties.
  • We besteden veel tijd en energie aan een veilige school. Dat wordt door leerlingen ook zo ervaren. Of het nu gaat om het tegengaan van pesten of om het bevorderen van goede omgangsvormen, we zitten er bovenop.
  • Uw kind heeft bij ons de mogelijkheid om zijn talent op verschillende terreinen te ontwikkelen: er is een sportklas voor leerlingen die graag extra veel sporten; een dansklas voor leerlingen die willen dansen; en leerlingen die graag willen leren debatteren over wereldproblemen, kunnen meedoen aan MUN-conferenties (nagebootste VN-conferenties).
  • Uw kind kan binnen onze school gemakkelijk doorstromen naar een hoger schoolniveau.
  • Uw kind krijgt persoonlijke aandacht en maatwerk. Als het nodig is, is er binnen de school extra hulp voor uw kind, bijvoorbeeld bij dyslexie, bij leerproblemen, bij faalangst, enz.
  • We staan altijd open voor uw vragen en opmerkingen over de school in het algemeen en over uw kind in het bijzonder.