Speciale klassen

Speciale klassen

We hebben drie speciale klassen:
de dansklas
de sportklas
de IPad-klas
Kijk hieronder

Dansklas

Dans je heel graag of wil je van dansen je beroep maken? Dan kun je je opgeven voor de dansklas.

In de eerste twee jaren van de dansklas heb je naast je gewone lessen 6 lesuren dans per week. Jazzballet, hiphop, streetdance, klassieke dans, tapdans, musicaldans, eigen improvisaties - alles komt aan de orde. In de bovenbouw is dans een volwaardig vak met praktijk- en theorielessen. Je krijgt les van ervaren docenten van de afdeling dans van het Kunstencentrum Velsen.

Naast deze lessen ga je regelmatig met de klas naar dans- en theatervoorstellingen. Ook treed je met klasgenoten af en toe zelf op.

In je examenjaar doe je ook examen in dans, zowel voor praktijk als voor theorie.

Na het examen

Als je je examen hebt gehaald, ben je goed voorbereid op een vervolgopleiding dans aan het mbo of hbo. Je kunt dan vol vertrouwen auditie doen.

Toelatingseis

Je hebt voor de dansklas schooladvies mavo, havo of vwo nodig. Ook moet je auditie doen. Je wordt beoordeeld op motivatie, talent, natuurlijk dansgevoel en muzikaliteit. Een fysieke test is ook onderdeel van de toelatingsprocedure. Meer over de auditie lees je op deze pagina.

“Ons huiswerk is: dagelijks een kwartier stretchen om soepel te blijven. Ze verwachten ook dat je de dansen die je in de les hebt gedaan, thuis oefent. Al die passen moet je onthouden, het staat niet op papier. Ik schrijf ze soms zelf op na afloop.”

Leonie Klasen in Veel 11

Sportklas

Vind je sport geweldig en zou je wel elke dag willen sporten? Dan kun je je aanmelden voor de sportklas.

In de sportklas heb je extra lesuren sport en bewegen naast de gewone lessen. Je komt in aanraking met allerlei sporten, onder andere via clinics. Ook krijg je theorie, bv. over blessures, gezonde voeding en leren organiseren. In de bovenbouw kun je kiezen voor sport als examenvak.

Je werkt in de sportlessen vaak met de iPad, bijvoorbeeld om filmpjes te bekijken met uitleg van oefeningen. Of je maakt er opnames mee van een salto of handstand en je analyseert die bewegingen dan aan de hand van de opname. Ook gebruik je apps om trainingsschema’s en teamindelingen en dergelijke te maken.

In dit filmpje krijg je een idee van de sportklas.

Na het examen

Met je vmbo-diploma kan je terecht op verschillend mbo-opleidingen zoals Sport & Bewegen of Veiligheid & Dienstverlening.  Met je mavo-sportdiploma kun je naar het CIOS. Met een havo- of vwo-sportdiploma krijg je zonder meer toegang tot de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding). Met CIOS en ALO heeft het Vellesan College een toelatingsconvenant gesloten.

Toelatingseis

Er is een sportklas voor elk niveau, ook als je een vmbo basis-advies krijgt. Als je een advies voor leerwegondersteunend onderwijs hebt, wordt met jou en je ouders besproken of je kunt deelnemen.

Je moet een sport- en bewegingstest doen en een motivatiebrief schrijven. Meer over de sporttest lees je op deze pagina.

Het Vellesan College is aangesloten bij het landelijke Netwerk Sport Accent Scholen, een groep van ruim 30 scholen met sportaccentklassen. De naam ‘Sport Accent School’ is een kwaliteitslabel van KVLO en NOC*NSF.

iPad-klas

Alle havo- en vwoklassen tot en met klas drie werken met de iPad. Dan werk je in veel lessen met de iPad. Wat eerst in boeken stond, staat nu op je iPad: de informatie die je moet leren, en de vragen en opdrachten die je moet maken. Ook zoek je antwoorden online op en maak je je toetsen digitaal. Het leuke is dat je op verschillende manieren leert: door teksten te lezen, maar ook door bijvoorbeeld filmpjes te bekijken. Ook kun je meer in je eigen tempo werken: je kijkt je eigen werk na en als dat goed is, kun je meteen verder.  Naast je iPad blijf je ook lesboeken gebruiken. Dan kun je gewoon verder als er iets mis zou gaan met de iPad.

Voor de overige klassen beschikt de school over meerdere iPadkarren. Dus ook als je niet in een havo- en vwoklas zit, werk je in bepaalde lessen met een iPad.