Schoolgids

Schoolgids

De Schoolgids 2016 -2017 is op de ouderavonden aan het begion van het schooljaar aan de ouders uitgereikt. Was u niet aanwezig dan kunt u een schoolgids bij de administratie aanvragen. In de schoolgids is veel informatie te vinden over alle zaken die dit schooljaar van belang zijn. De schoolgids is ook hier te downloaden.

De leerlingen ontvangen via hun mentor een eigen versie: de V-gids. Deze is in de mentorlessen uitgedeeld en besproken. Deze is hier te downloaden.