Schoolgids

Schoolgids

De Schoolgids 2018 -2019 wordt aan het begin van het schooljaar aan de ouders uitgereikt op de eerste ouderavond van het jaar. In de schoolgids is veel informatie te vinden over alle zaken die dit schooljaar van belang zijn.
De leerlingen ontvangen via hun mentor een eigen versie: de V-gids. Deze wordt in de mentorlessen uitgedeeld en besproken. Deze is ook te downloaden.

De schoolgids 2018- 2019 voor ouders is binnenkort te downloaden.
De V-gids 2018- 2019 voor leerlingen is binnenkort te downloaden.
Er is een uitgebreide digitale versie van de schoolgids die meer informatie bevat dan de gedrukte versie. Deze wordt in september gepubliceerd.