Schoolgids

Schoolgids

De Schoolgids 2017 -2018 wordt aan het begin van het schooljaar aan de ouders uitgereikt op de eerste ouderavond van het jaar. In de schoolgids is veel informatie te vinden over alle zaken die dit schooljaar van belang zijn.
De leerlingen ontvangen via hun mentor een eigen versie: de V-gids. Deze is in de mentorlessen uitgedeeld en besproken. Deze is ook te downloaden.

De schoolgids 2017- 2018 voor ouders is hier te downloaden.
De V-gids 2017- 2018 voor leerlingen is hier te downloaden.
Er is een uitgebreide digitale versie van de schoolgids die meer informatie bevat dan de gedrukte versie. Deze is hier te bekijken.