Rapporten

Rapporten

Op het Vellesan College krijgen alle leerlingen drie rapporten per jaar.
Op de twee tussenrapporten worden de cijfers met een decimaal vermeld, op het eindrapport staan hele cijfers.  Op elk rapport wordt ook een overzicht gegeven van werkhouding en gedrag. De rapporten worden uitgereikt in december (altijd in een persoonlijk gesprek met de mentor); in maart en in juli.

Het eindrapport is bepalend voor bevorderen of doubleren. De cijfers op het eindrapport zijn jaarcijfers, dat wil zeggen dat het gemiddelde van elke toets wordt gebruikt voor het bepalen van het eindcijfer. Verschillende toetsen kunnen wel een verschillend gewicht hebben.
De overgangsregels worden vastgesteld door de schoolleiding na overleg met de MR.