Jaaragenda

Jaaragenda

In de maanden september en oktober worden de meeste ouderavonden gehouden.  U ontvangt op zo'n avond ook de schoolgids met een overzicht van de activiteiten van het Vellesan College in het komende jaar. Op de website staat steeds de meest actuele versie van de jaaragenda. Die vindt u hier.