iPad onderwijs

iPad onderwijs

In de onderbouw havo-vwo wordt het onderwijs in een groot aantal vakken met de iPad gegeven. Het is dus nodig dat iedere leerling de beschikking heeft over een iPad. Er zijn verschillende manieren om uw kind van een iPad te voorzien:

 

1. Gebruik iPad via ouderbijdrage, inclusief servicegarantie
Het Vellesan College schaft voor de leerling een iPad Air2 - 64GB WiFi en beschermhoes aan. Als ouder/verzorger betaalt u drie jaar lang per kwartaa l€ 44,85 (=€ 14,95 per maand). De school is verantwoordelijk voor de reparatieafhandeling. De leerling heeft gedurende die drie jaar 24 uur per dag, 7 dagen van de week de beschikking over de iPad. Diefstal buiten de school wordt niet gedekt door de servicegarantie, maar valt onder uw eigen verzekering. Na drie jaar is het mogelijk om de iPad voor € 50 over te nemen van de school. De precieze bedragen worden voor de zomervakantie vastgesteld.

2. Aankoop iPad via leverancier van de school
Via de speciale website van de leverancier van de school (Xando) koopt u een iPad en beschermhoes. De kosten voor de minimale configuratie (iPad Air2 - 64 GB WiFi) en de bijbehorende beschermhoes bedragen € 511,27. Voor een hoger type iPad gelden anderé prijzen. De bijdrage vanuit de school ad € 100,-- zal in mindering worden gebracht op de aankoopsom middels een kortingscode.

Het eigen risico voor diefstal of schade kan worden beperkt door het afsluiten van een servicegarantie. Bij schade of diefstal buiten de garantie geldt dan een eigen risico van: De precieze bedragen worden voor de zomervakantie vastgesteld.

3. Ouder/verzorger zorgt zelf voor een iPad
Als ouder/verzorger zorgt u zelf voor een iPad en eventuele beschermhoes voor uw kind. Wanneer de iPad stuk gaat, bent u zelf verantwoordelijk voor reparatie en eventuele vervanging. Als minimale configuratie adviseren wij een iPad met 32 GB WiFi. U geeft de school schriftelijk toestemming om de benodigde licenties door de systeembeheerder van school op de iPad te laten installeren.