Geslaagd 2018

Geslaagd in 2018

Het is altijd een bijzonder spannende dag, wanneer de examenresultaten worden bekend gemaakt. 
De resultaten van het tweede tijdvak zijn inmiddels ook bekend. We zijn trots op onze leerlingen!
De lijst met geslaagden wordt niet meer in de krant gepubliceerd in verband met de nieuwe privacy wetgeving.
Maar hier zijn de namen van alle geslaagden te vinden.

Slagingspercentage van 2018

 

na tijdvak 2

vmbo basis  100%
vmbo kader  93%
mavo  96%
havo  86%
vwo

 92%