Aanmelden 4 mavo naar havo

Aanmelden 4 mavo naar havo

Voor leerlingen die met een mavo-diploma in willen stromen in 4 havo op het Vellesan College is er op 28 maart 2018 een voorlichtingsbijeenkomst.
Plaats: hoofdgebouw Briniostraat 16, aanvang 19.30 uur.

De procedure voor de overstap van 4 mavo naar 4 mavo begint met het aanleveren van het aanmeldformulier. Dit formulier moet de school uiterlijk 1 juni 2018 hebben ontvangen.  Aanmeldingen na deze datum worden op de wachtlijst geplaatst en pas in behandeling genomen als duidelijk is dat er nog ruimte is. Naast het aanmeldformulier wordt ook het profielkeuzeformulier aangeleverd. Dat staat vanaf april op deze pagina. Na de aanmelding vindt er een intake/motivatiegesprek plaats. De definitieve plaatsing vindt pas plaats na aanlevering van de mavo-cijferlijst en bij duidelijkheid over het aantal beschikbare plekken. Dit is uiterlijk 18 juli.


Een leerling die de overstap van 4 mavo met diploma naar 4 havo wil maken moet voldoen aan de onderstaande criteria:

  1. het gemiddelde van de cijfers op de cijferlijst is tenminste een 6,8;
  2. voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is tenminste het cijfer 6,0 behaald (uitgaande van het niet-afgeronde cijfer op de eindlijst);
  3. de leerling heeft de motivatie en de studieattitude om te slagen op havo niveau. Dit wordt vastgesteld in een advies van de docentenvergadering van de afleverende school en een intake/motivatiegesprek met de afdelingsleider van de havo-afdeling;
  4. de leerling volgt een aansluitingsprogramma voor het vak wiskunde om de overstap naar het havo-programma te faciliteren. Afhankelijk van de profielkeuze is het mogelijk dat er een aansluitingsprogramma voor een ander vak (een ontbrekend vak op de mavo-eindlijst) noodzakelijk is. In een eindtoets wordt vastgesteld of de leerling voldoende van de aansluitingsmodule heeft geleerd;
  5. Het aansluitingsprogramma wiskunde vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie (23 juli t/m 27 juli). Het eventuele aansluitingsprogramma voor het ontbrekende vak start al in de maand juni.

Voldoet een leerling aan de criteria 1 t/m 4 dan is deze leerling toelaatbaar tot 4 havo. Een plaatsing is afhankelijk van het beschikbare aantal plaatsen. Leerlingen die al ingeschreven staan bij het Vellesan College of de Duin en Kruidberg mavo hebben voorrang op andere leerlingen.