Aanmelden leerjaar 2 en hoger

Aanmelden leerjaar 2 en hoger

De aanmelding voor leerjaar 2 en hoger start met het invulllen en aanleveren van het speciale aanmeldformulier. U kunt een ingevuld aanmeldformulier opsturen naar
Vellesan College,
Antwoordnummer 303,
1970 VB  IJmuiden. Een postzegel is niet nodig.
U kunt het aanmeldformulier ook tijdens kantooruren afgeven op de administratie van de school in het hoofdgebouw, Briniostraat 16, IJmuiden. 

De aanmelding heeft een voorlopig karakter en geeft geen garantie tot toelating. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de voorlopige aanmelding.
Aanmelden is mogelijk tot 1 juni 2019. Aanmeldingen na 1 juni worden op de wachtlijst geplaatst. Deze leerlingen worden pas opgenomen in de procedure als duidelijk is dat er plaats is in de gewenste afdeling.

Na de aanmelding moet u ervoor zorgen dat het aanmelddossier compleet is. Het dossier bevat oa: het aanmeldformulier; het informatieformulier van de school van herkomst; toetsgegevens, eventuele verklaring van dyslexie of dyscalculie; een kopie van de cijferlijst van het laatste rapport en van het eindrapport zodra dat beschikbaar is. Is het dossier compleet dan volgt een uitnodiging voor een intakegesprek. Dit gesprek vindt plaats rond 1 juli, u krijgt een uitnodiging. In het gesprek komen motivatie; aansluitingsproblemen; vakkenpakketkeuze en kans op succes aan de orde. Pas na 8 juli 2019 wordt bekend gemaakt of een leerling wel of niet op het Vellesan College kan starten. Dit gebeurt nadat de leerling is besproken in de toelatingscommissie.

Voor leerlingen die willen overstappen van 4 vmbo basis naar kader; van 4 vmbo kader naar mavo; en van 4 mavo naar 4 havo gelden aanvullende aanmeldingseisen.