Aanmelden 4 mavo naar havo

Aanmelden 4 mavo naar havo

Voor leerlingen van het Vellesan College en de Duin en Kruidberg mavo geldt een eigen procedure. Voor hen is er op 23 maart 2017 een voorlichtingsbijeenkomst.

De procedure voor de overstap van 4 mavo naar 4 mavo begint met het aanleveren van het aanmeldformulier.
Dit formulier moet de school hebben ontvangen uiterlijk 1 juni. Aanmeldingen na deze datum worden op de wachtlijst geplaatst en pas in behandeling genomen als duidelijk is dat er nog ruimte is.
Naast het aanmeldformulier wordt ook het profielkeuzeformulier aangeleverd. Dat staat vanaf april op deze pagina.

Een leerling die de overstap van 4 mavo met diploma naar 4 havo wil maken moet voldoen aan de onderstaande criteria:

  1. het gemiddelde van de cijfers op de cijferlijst is tenminste een 6,8;
  2. voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde is tenminste het cijfer 6,0 behaald (uitgaande van het niet-afgeronde cijfer op de eindlijst);
  3. de leerling heeft de motivatie en de studieattitude om te slagen op havo niveau. Dit wordt vastgesteld middels een advies van de docentenvergadering van de afleverende school en een intake/motivatiegesprek met de afdelingsleider van de havo-afdeling;
  4. de leerling volgt een aantal modules die aansluiting op het havo-programma borgen. Deze modules hebben in ieder geval betrekking op de kernvakken en kunnen, afhankelijk van profielkeuze en resultaten, worden aangevuld met modules voor ander vakken. In een eindtoets wordt vastgesteld of de leerling voldoende van de aansluitingsmodule heeft geleerd;
  5. Dit aansluitingsprogramma start vanaf 3 juli en loopt door tot 28 juli.

Voldoet een leerling aan de criteria 1 t/m 4 dan is deze leerling toelaatbaar tot 4 havo. Een plaatsing is afhankelijk van het beschikbare aantal plaatsen. Leerlingen die al leerling van het Vellesan College of de Duin en Kruidberg mavo zijn hebben voorrang op andere leerlingen.